बायको पुर्णपणे संतुष्ट केव्हा होते? नवरा-बायको दोघांच्या कामभावना कधी तृप्त होतात… जाणून घ्या आजचं

नमस्कार मित्रांनो, आपल्याला माहित असेल कि पहिल्यांदा काम जीवनाचा आनंद घेणे हा अनुभव प्रत्येकासाठी खूप खास असतो. विशेषतः लग्नानंतर तुम्ही पहिल्यांदा आपल्या जोडीदारासोबत काम क्री डा करत असाल तर तुम्हाला एकमेकांविषयी त्यांच्या भावनांविषयी माहीत असणे खूप गरजेचे असते, नाहीतर आपल्या जोडीदाराची इच्छा नसताना सुद्धा काम क्री डा केल्यास कदाचित त्या जोडीदाराची निराशा होऊ शकते. या लेखात आम्ही आपणास महिलांना कामतृप्ती केव्हा होते आणि महिलांना पूर्ण संतुष्टी केव्हा मिळते याविषयी ची माहीती देत आहोत.

काम क्रीडा करताना महिलांच्या तुलनेत पुरुष खूप लवकर उत्ते जित होतात. पण महिलांना उत्ते जित होण्यास थोडासा वेळ लागतो. अशा वेळी प्रत्येक स्त्रीची अशी इच्छा असते की तिच्या जोडीदाराने तिचा आदर ठेवून तिच्या मनाप्रमाणे, अपेक्षेप्रमाणे तिच्याशी काम क्रीडा करावी. अशावेळी पुरुषाने घाई न करता योग्य त्या पद्धतीने महिलांना उत्ते जित केल्यास त्यांनाही काम क्री डेचा आनंद घेता येतो.

अशा वेळी कामी येते ते म्हणजे फो रप्ले करणे… से क्शुअल लाईफ बाबत फो रप्ले, आ फ्टर प्ले, ऑ र्ग जमअसे अनेक शब्द ऐकण्यात येत असतात. अनेक अभ्यास सांगतात की, महिलांच्या लैं गि कसुखाशी फो रप्ले चा सं बंध आहे. श रीर सुखा संदर्भात आपल्या स माजात अनेक गैरसमज असल्याने या शब्दांविषयी, त्याचे अर्थ आणि कृती संदर्भातले समज-गैरसमज याविषयी शास्त्रीय माहितीचा अभाव मोठ्या प्रमाणात जाणवतो.

फो रप्ले म्हणजे काय? फो रप्ले करणे म्हणजे आपल्या जोडीदाराना काही पद्धतींनी उत्तेजित करुन तिला काम क्रीडेसाठी उत्ते जित करणे आहे. काम क्रीडा किंवा तत्पूर्वीची शारी रिक जवळीक यासाठी दोन्ही जोडीदारांची संमती आहे का हे सर्वात महत्त्वाचे असते, एकाची इच्छा दुसऱ्याची बळ जबरी असं होता कामा नये. दोघांनाही तेव्हढीच ओढ वाटते का याचा विचार करायला हवा.

वाचा> Female पार्टनर ला पूर्ण संतुष्ट करण्यासाठी करा हे 5 उपाय

त्या सोबतच लैं गि कज्ञान, संवाद, निवांत वेळ व कल्पकता या गोष्टी लैं गि कसुखास पूरक ठरतात. फो रप्लेही काम क्रीडेची सुरुवात असते. जसं की कोणताही खेळ सुरू करण्यापूर्वी वॉर्म अप करणे खूप महत्त्वाचे असते. तसे काम क्री डा यासंदर्भातही फो रप्ले हा त्याआधी वॉर्मअप आहे. यासाठी चुं ब नकरणे, आलिं गनकरणे, त्या भागावर हात फिरवणे असे अनेक भाग येतात.

तसेच लैं गि ककृती बाबतची आपल्या स माजात अनेकांची समज खूपच यांत्रिक आहे. बहुतेक लोकांना असे वाटते की काम क्रीडा म्हणजेपे निट्रे श न. याउलट नात्यात शारी रिक ओढ, श रीर सुखासाठी दोघांची तयारी, जवळीक अर्थात फोर प्लेजोडल्याने तुमचे आणि तुमच्या जोडीदाराचे सं बंध अधिक दृढ होऊन, हा र्मो न्सट्रि गर होऊन जवळ येण्यास मदत होऊ शकते.

तर फो रप्लेमुळे काय होते? काम क्रीडा करण्या आगोदर स्त्री आणि पुरुषाने किमान अर्धा तास फो रप्ले करणे आवश्यक असते. त्यामुळे स्त्री अधिक उत्तेजित होते आणि यो नीभागा मध्ये एक प्रकारचा चिकट स्त्राव निर्माण होतो. यामुळे महिलांना काम सुखासाठी हा फो रप्ले महत्त्वाचा भाग आहे. त्यांच्यासाठी का मक्रीडेच्या कृतीपेक्षा ते अधिक महत्त्वाचे आहे.

जर फो रप्ले मध्ये जास्त वेळ दिला नाही तर महिलेच्या खा जगी भागामध्ये ओलसरपणा येत नाही आणि अशावेळी महिलेला का मक्रीडे वेळी वे दना होतात. कधी कधी त्याला का मोत्ते जनाचा अनुभवही येत नाही. म्हणूनच फो र प्लेसाठी जास्त वेळ देणं खूप गरजेचं आहे

फो रप्ले का महत्वाचा असतो ? स्त्रियांना लैं गि कउत्तेजना मिळण्यामध्ये फो रप्लेखूप महत्वाचा असतो. स्त्रिला लैं गि कइच्छा झाली आणि लैं गि कउत्ते जना मिळाली की, यो नीमध्ये र क्त प्रवाह वाढतो आणि यो नी च्याआतील स्राव वाढून यो नीतील ओलावा वाढतो. स्त्रीच्या मनात काम क्रीडा करण्याची इच्छा नसेल किंवा उ त्तेजना मिळाली नसेल तर यो नीमध्ये ओलसरपणा तयार होत नाही.

यो नीमध्ये तयार होणारा ओलावा/ यो नि स्रावसं बंधांच्या वेळी वं गण म्हणून काम करत असतो. तो कमी झाल्याने श रीर सं बंध करताना यो नी मध्येआ ग होऊ शकते किंवा त्रा स होऊ शकतो. प्रत्यक्ष सं भो गापूर्वी फो र प्लेकरणं यो नी मध्ये ओलावा तयार होण्यामध्ये फा यदेशीर ठरतं. प्रत्यक्ष कामक्री डा जितकी महत्त्वाची आहे तितकाच किंवा त्याहूनही अधिक फो रप्ले महत्त्वाचा असतो हे लक्षात ठेवायला हवे.

फो र प्लेहा स्त्रियांना उत्तेजित करण्यासाठी, काम क्री डेला तयार होण्यासाठी महत्त्वाचा असतो हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे योग्य पद्धतीने फो रप्ले केल्यानंतर स्त्री कामक्री डेसाठी पूर्णपणे तयार होते आणि पुरेसा आनंद देऊ आणि घेऊ शकते. यासाठी चुं बन,अलिं गन, कुरवाळणे अशा गोष्टींची स्त्रियांना आवश्यकता असते.

पुरुषांपेक्षा स्त्रियांना भा वनिक हमी आणि खात्री हवी असते. ज्या व्यक्तीसोबत ती शा रीरिकसं बंध करणार आहे. त्या व्यक्तीला त्या स्त्री सोबत राहण्यास रस आहे हाच संदेश फो र प्लेकरण्यातून स्त्रीला मिळतो त्यामुळे त्या अर्थानेही फो रप्लेला विशेष महत्त्व आहे. ही माहिती तुम्हाला आवडली असल्यास आमचे पेज फॉ लो करा, लाईक करा आणि शेअर करा.

वाचा> हिवाळ्यात निरोगी राहण्यासाठी प्रत्येक पुरुषाने आहारात सामील करावेत हे पदार्थ

Whatsapp ग्रुप जॉयनिंग साठी येथे क्लिक करा